Op 26 augustus a.s. starten we met een nieuw seizoen. De eerste avond van het nieuwe seizoen beginnen we altijd met een gezamenlijk buffet om zo gezellig met elkaar bij te kunnen kletsen van de afgelopen zomer. Daarna beginnen de echte repetities weer.

Dit jaar verlenen we voor de eerste keer onze medewerking aan het Havenfestival in Alblasserdam. Dit zal plaats vinden op zaterdag 21 september a.s. We zullen vanaf 13.00 uur een aantal van onze liederen ten gehore brengen op het plein rondom de ‘Grote Kerk’. Ook staat dit jaar de agenda voor het najaar/winter goed vol.

We hebben meerdere medewerkingen tijdens kerkdiensten en we zijn druk bezig met een dorpskerstzang op zaterdag 21 december a.s.. Dit is in samenwerking met “Alblasserdam op weg naar Kerst” en zal plaats vinden in Cultureel centrum Landvast hier in Alblasserdam. Kom vrijblijvend een keertje luisteren.

We oefenen op de maandagavond vanaf 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Alblasserdam.

Het laatste nieuws vind je op Facebook